MENU
Terdapat 2 tempat pendaratan dan jualan ikan segar di Zon Warisan ini iaitu Pasar Gok Kapor bagi nelayan kecil dan LKIM Kuala Besar bagi nelayan laut dalam. Waktu pendaratan dan jualan ikan segar bermula pada pukul 5 petang hingga 8 malam.