MENU

Program Retreat dan Pemeriksaan Skuad HISBAH Bandar Raya Islam
Pada 11-12 Mac 2016 Bertempat di Taman Rekreasi Al-Fursan Padang Tembak.
Kehadiran seramai 50 orang yang terdiri kakitangan Jabatan Pembangunan Islam,
Bahagian Penguatkuasaan & skuad HISBAH Bandar Raya Islam MPKB-BRI.

skuad hisbah

skuad hisbah

skuad hisbah