MENU

Senarai Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam
Sehingga 2008, undang-undang kecil yang digunapakai di Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam adalah sebagaimana berikut:

1

  Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MPKB 1983

2

 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau MPKB 1983

3

 Undang-Undang Kecil Pasar MPKB 1986

4

 Undang-Undang Kecil Iklan MPKB 1990

5

 Undang-Undang Kecil Taman MPKB 1986

6

 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut MPKB 1986

7

 Undang-Undang Kecil Penjaja MPKB 1986

8

 Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan MPKB 1986

9

 Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MPKB 1987

10

 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MPKB 1985

11

 Undang-Undang Kecil Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian MPKB 1987

12

 Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah MPKB 1985

13

 Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian MPKB 1985

14

 Undang-Undang Kecil Rumah Tumpangan MPKB 1989

15

 Undang-Undang Kecil Tandas Awam MPKB 1990

16

 Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya MPKB 1989

17

 Undang-Undang Kecil Kedai Dobi MPKB 1990

18

 Undang-Undang Kecil Vandalisme  MPKB 1994

19

 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing MPKB 1995

20

 Undang-Undang Kecil Kerja Tanah MPKB 1990

21

 Kaedah-Kaedah Pegawai MPKB (Kelakuan Dan Tatatertib) 1983

22

 Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) (Kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu) 1985

23

 Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) MPKB 2000

24

 Perintah Lalulintas Jalan (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan ) MPKB 2002

25

 Perintah Tetap MPKB 2001

26

 Perintah Tetap Tatacara Kompaun MPKB-BRI 2006

27

 Perintah Tetap Tatakelakuan Anggota Penguatkuasaan MPKB-BRI 2007