MENU

PERSIDANGAN PENUH MPKB-BRI (VIDEO STREAMING) 
Projek Video Live Streaming Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) - JKT/KPKT

Mesyuarat Penuh MPKB-BRI Bil.9/2016
31-12-2015(KHAMIS), DEWAN BUNGA RAYA


Mesyuarat Penuh MPKB-BRI Bil.8/2016
30-11-2015 (ISNIN), DEWAN BUNGA RAYA