MENU

02 MEI 2020 - Proses sanitasi penyahkuman/decon #COVID19 bertempat di Pejabat Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB-BRI). Proses sanitasi penyahkuman dilakukan oleh Kakitangan Bahagian Kesihatan Mpkb-Bri. Proses ini dijalankan disemua jabatan / bahagian pejabat bagi mencegah penularan wabak Covid-19. Inisiatif ini sebagai langkah pencegahan dan berjaga-jaga bagi memastikan kesihatan dan keselamata. Selamat berkhidmat para frontliners.

Proses sanitasi penyahkuman/decon #COVID19 bertempat di Pejabat Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB-BRI)

Proses sanitasi penyahkuman/decon #COVID19 bertempat di Pejabat Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB-BRI)

Proses sanitasi penyahkuman/decon #COVID19 bertempat di Pejabat Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB-BRI)

Proses sanitasi penyahkuman/decon #COVID19 bertempat di Pejabat Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB-BRI)

Proses sanitasi penyahkuman/decon #COVID19 bertempat di Pejabat Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB-BRI)