MENU

Larian Bandar Selamat 2017 telah mendapat sambutan yang memberangsangkan dengan penyertaan hampir seramai 3000 peserta pada 8/12/2017 hari Jumaat Jam 8.30malam. Larian ini bermula dari Pintu Gerbang Medan Ilmu.

Larian Bandar Selamat 2017 telah mendapat sambutan yang memberangsangkan dengan penyertaan hampir seramai 3000 peserta.

Larian Bandar Selamat 2017 telah mendapat sambutan yang memberangsangkan dengan penyertaan hampir seramai 3000 peserta.

Larian Bandar Selamat 2017 telah mendapat sambutan yang memberangsangkan dengan penyertaan hampir seramai 3000 peserta.