MENU

15 April 2019 - Bertempat di Lapang Sasar Sultan Ismail Petra, Kemumin, Kota Bharu telah diadakan Kursus pengendalian senjata api kepada pegawai dan kakitangan penguatkuasa MPKB-BRI. Kursus ini telah disertai oleh 25 orang peserta yang mempunyai lesen membawa dan mengguna (carry & use) dibawah pelesen induk YM YDP, MPKB-BRI.