MENU

 

Hari ini 20 Ogos 2018 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1439 H MPKB BRI telah mengadakan Ceramah Agama dan Prinsip Bandaraya Islam bertempat di Grand RiverView Hotel Kota Bharu.Ceramah hari ini telah di sampaikan oleh Ustaz Haji Muhamad Amin Bin Ismail.Program- program ini akan sentiasa di lansungkan demi menjadikan Kota Bharu sebuah Bandaraya yang menekankan perkembangan islam dan Keilmuwan..Terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa menyokong hasrat MPKBri secara terus menyokong Kerajaan Negeri Kelantan.

 

CERAMAH AGAMA DAN PRINSIP BANDARAYA ISLAMCERAMAH AGAMA DAN PRINSIP BANDARAYA ISLAMCERAMAH AGAMA DAN PRINSIP BANDARAYA ISLAMCERAMAH AGAMA DAN PRINSIP BANDARAYA ISLAM