MENU
Mohd Shaifudeen Bin Md Salleh
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Nama : En. Mohd Shaifudeen Bin Md Salleh
Jawatan : Setiausaha, MPKB-BRI
Email setiausaha(at)mpkb.gov.my
Telefon : 09-7454002