MENU

Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Wan Rohimi Bin Wan Abdullah Penolong Pengarah Perolehan 09-7454039
Zaidi Bin Jusoh Ketua Bahagian Cukai Bandar 09-7454030 zaidi@mpkb.gov.my
Jabatan Perancangan Bandar Dan Landskap
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En Mohd Izani B Mat Pengarah Perancang Bandar Dan Landskap 09-7454006 izani@mpkb.gov.m
Pn Hasnina bt Hassan Ketua Penolong Pengarah Perancang Bandar 09-7454058 hasnina@mpkb.gov.my
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohd Hafeez b Ab Samad Ketua Penolong Pengarah Perkhidmatan Bandar 09-7454078 hafeez@mpkb.gov.my
Bahagian Pembangunan Dan Pelaburan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Siti Rohana Binti Mahmud Penolong Pengarah Pembangunan dan Pelaburan 09-7454077
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
En Helmi Bin Abdullah Ketua Penolong Pengarah Penilaian & Pengurusan Harta 09-7454089 helmi@mpkb.gov.my
Wan Nur Zainina Binti Wan Hassan Penolong Pengarah Pengurusan Harta 09-7454097 zainina@mpkb.gov.my
Jabatan Kawalan Bangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ir Haji Mohamad Hanapi Bin Mahmud Pengarah Kawalan Bangunan 09-7454005 pkej@mpkb.gov.my
Jabatan Kejuruteraan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Tuan Haji Zulkefli Bin Abdullah Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan 09-7454043 zul_kejuruteraan@mpkb.gov.my