MENU

Konvensyen Al-Quran Al-Karim Antarabangsa bersama Syeikhul Qurra' Prof. Dr. Ahmad Isa Al-Ma'Sarawi. Pada 15-19 Syaaban 1440H / 21-25 April 2019. Bertempat di Kelantan Trade Center, Kota Bharu (KTC).