MENU

 

Majlis Itqan, Majlis Perbandaran Kota Bharu bandar Raya Islam. Majlis Dirasmikan Oleh Yang Berhormat Dato' Haji Nazran Bin Muhammad, Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.
 

Majlis ItqanMajlis ItqanMajlis Itqan