MENU

22/7/18 - Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli Majlis MPKB-BRI bagi Tahun 2018.

 

ANGKAT SUMPAH AHLI MAJLIS

ANGKAT SUMPAH AHLI MAJLIS

ANGKAT SUMPAH AHLI MAJLIS