MENU

YDP

Nama :

DATO' HAJI ZAMRI BIN ISMAIL

Asal   : Pt 783
Belakang Masjid Kok Lanas
Ketereh Kelantan

 

Bil

Sejarah Perkhidmatan

Unit Organisasi

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

1

PEGAWAI TADBIR NEGERI

PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KUALA KRAI

02/09/1990

01/01/1994

2

PEGAWAI TADBIR GRED N41

UNIT PENDAFTARAN

02/09/1990

31/12/1993

3

PEGAWAI TADBIR NEGERI

MAJLIS DAERAH KULA KRAI

01/01/1994

15/10/2000

4

SETIAUSAHA, PEGAWAI TADBIR, N41

MAJLIS DAERAH KUALA KRAI

01/01/1994

31/08/2000

5

PEGAWAI TADBIR, GRED N52

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

01/09/2000

31/08/2004

6

PEGAWAI TADBIR NEGERI

PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN BACHOK

16/10/2000

15/08/2004

7

PEGAWAI TADBIR NEGERI

PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KOTA BHARU

16/08/2004

01/11/2006

8

PEGAWAI TADBIR , GRED N44

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

01/09/2004

14/03/2007

9

PEGAWAI TADBIR NEGERI (N44) MEMANGKU(N48)

PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TANAH MERAH

01/11/2006

01/10/2007

10

PEGAWAI TADBIR GRED N52

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

15/03/2007

30/09/2007

12

KETUA PENOLONG SETIAUSAHA, PEGAWAI TADBIR, GRED N52

MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI

01/10/2007

15/12/2009

13

TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI, GRED N54

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

16/12/2009

31/08/2010

14

KETUA JAJAHAN ,PEGAWAI TADBIR GRED N54

PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TANAH MERAH

01/09/2010

20/10/2013

15

TIMBALAN PENGARAH, PEGAWAI TADBIR, GRED N54

PEJABAT TIMBALAN PENGARAH I

21/10/2013

31/12/2014

16 Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam 1/1/2016 Sekarang